Particulieren

Inbraak, brand en overvallen zijn heftige gebeurtenissen met vaak ernstige financiële en emotionele schade. Naast het verlies van de buitgemaakte of verbrande goederen voelt u zich vaak niet meer veilig in uw eigen huis. Wij helpen u graag om dit voor te zijn. Na het opstellen van een risicoanalyse van uw woon- en leefsituatie zorgen wij ervoor dat u weer kunt genieten van uw leven thuis. 

Bedrijven

De beveiliging van uw bedrijfsterrein, bedrijfspand, goederen en intellectuele eigendommen is een onderwerp binnen uw bedrijfsvoering dat bijzondere aandacht verdient. Inbraak, brand, diefstal of fraude veroorzaakt zowel financiële als emotionele schade en kan de continuïteit van uw bedrijfsvoering in gevaar brengen. Aan de hand van een risicoanalyse adviseren en ondersteunen wij u bij het treffen van de juiste maatregelen, zodat u weer kunt doen waar u het best in bent: ondernemen. 

Winkeliers

Het is belangrijk dat uw winkel 24 uur per dag, 7 dagen per week beveiligd is. Inbraak, brand, winkeldiefstal of een overval brengt namelijk grote financiële en emotionele schade met zich mee. Wij ondersteunen u graag bij de technische mogelijkheden die u kunt treffen om dit te voorkomen. Daarnaast adviseren wij graag over organisatorische maatregelen die u kunt treffen, zodat u zich kunt richten op uw klanten en de verkoop.   

Zorginstellingen

Zowel patiënten, medewerkers als bezoekers van een zorginstelling moeten zich veilig voelen, zonder dat het open en toegankelijke karakter van het gebouw verloren gaat. Om dit te realiseren zijn er meerdere technische mogelijkheden die u kunt treffen. Wij adviseren u hier graag over, zodat u zich kunt richten op de zorg van uw patiënten.